Algemene voorwaarden

 • Wanneer de cliënt een afspraak maakt, stemt de cliënt in met de algemene voorwaarden zoals ze op deze website staan vermeld.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 • Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden volledig in rekening gebracht.
 • De cliënt dient op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten koste van de duur van de sessie.
 • Tijdens de eerste sessie stel ik voorafgaand aan de massage de cliënt een aantal vragen met betrekking tot de gezondheid en verwachtingen ten aanzien van de massage. Het is belangrijk dat de cliënt relevante informatie verstrekt.
 • Eventueel medicijngebruik dient de cliënt door te geven.
 • Alle informatie die de cliënt tijdens de intake en de sessies met mij deelt, wordt vertrouwelijk behandeld. Dit wordt niet aan derden verstrekt zonder schriftelijke toestemming.
 • Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit door te geven.
 • Door mij worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel zal ik de cliënt doorverwijzen naar een huisarts of specialist.
 • Bij medische klachten dient de cliënt met zijn behandelend arts of specialist te overleggen voordat hij een massage ondergaat.
 • Bij overmacht of ziekte zal ik de cliënt zo spoedig mogelijk informeren.
 • Betaling graag na afloop via bankoverschrijving of een contante betaling op de dag van de geleverde dienst, of uiterlijk binnen 14 dagen na de geleverde dienst.
 • Ik geef geen erotische massages.
 • Ik ben niet aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na een sessie.

Heb je na het lezen van de algemene voorwaarden vragen hierover? Neem dan contact met mij op.